Tổng hợp 7 hàm làm tròn số trong Excel chi tiết nhất – Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ

Một trong những kỹ năng giúp bạn làm việc hiệu quả hơn trong Excel là làm tròn số bằng hàm. Có rất nhiều cách đơn giản để làm tròn số trong Excel, hãy cùng tham khảo ngay bài viết tổng hợp các hàm làm tròn số trong Excel dưới đây nhé!

Bài viết được thực hiện trên Laptop Asus phiên bản Microsoft Excel 2016. Bạn có thể sử dụng tương tự cho các phiên bản Excel khác như: Excel 2007, 2010, 2017, 2020.

VÒNG .function là hàm làm tròn số thường được sử dụng trong Excel, hàm sẽ làm tròn số sau dấu thập phân hoặc dấu phẩy theo nguyên tắc các số dưới 5 sẽ được làm tròn xuống, từ 5 trở lên sẽ được làm tròn lên. =ROUND(Số, số_chữ_số)

Ở đó:

 • Con số là số cần làm tròn.
 • Số lượng ký tự là số chữ số mà bạn muốn làm tròn. Num_digit có 3 trường hợp lớn hơn 0, bằng 0 và nhỏ hơn 0.

– Trong trường hợp này số_chữ số > 0:

Nếu bạn có số thập phân là 8,15 và muốn làm tròn số đó thành số thập phân, hãy nhập công thức = VÒNG (8,15,1) và nhấn enter, lúc này hệ thống sẽ làm tròn số và xuất ra 8.2.

Tương tự, bạn có số -5,589 và muốn làm tròn đến hai chữ số thập phân, hãy nhập công thức =VÒNG (-5.589,2)hệ thống sẽ xuất ra -5,59.

– Trong trường hợp này Số_của_chữ_số <>

Ví dụ bạn có số thập phân là 28,15 và muốn làm tròn thành số thập phân thì nhập công thức = VÒNG (28,15,-1) và nhấn Enter, kết quả sẽ là 30 hoặc gõ = VÒNG (328,15,-2) làm tròn đến 2 chữ số thập phân thì được kết quả là 300.

– Trong trường hợp này chữ số_số = 0:

Trong trường hợp này hệ thống sẽ tự động làm tròn về số nguyên gần nhất, ví dụ bạn muốn làm tròn số là 4,7892 thì bạn chỉ cần nhập =Vòng (4.7892.0) và nhấn enter bạn sẽ nhận được kết quả 5.

Tham Khảo Thêm:  Cách đổi icon ứng dụng trên iPhone cực kỳ hay ho, tuy dùng thiết bị đã lâu nhưng chưa biết mẹo này thì phí quá - Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ

Hay nhin nhiêu hơn: Cách đơn giản nhất để sử dụng hàm ROUND làm tròn một số

TÓM TẮT .function là hàm làm tròn một số và cho ra kết quả lớn hơn giá trị ban đầu.Công thức của hàm ROUNDUP: =ROUNDUP(Số, số_chữ_số)

Ở đó:

 • Con số là số cần làm tròn lên.
 • Số lượng ký tự là số chữ số mà bạn muốn làm tròn. Num_digit có 3 trường hợp lớn hơn 0, bằng 0 và nhỏ hơn 0.

– Trong trường hợp này số_chữ số > 0:

Trong trường hợp này, số sẽ được làm tròn đến số thập phân được chỉ định. Ví dụ muốn làm tròn số 7,725 thành số thập phân, bạn chỉ cần nhập công thức =ROUNDUP(7725, 1) và nhấn Enter hoặc =ROUNDUP(7725, 2) làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

– Trong trường hợp này Số_của_chữ_số <>

Nếu muốn làm tròn 17.029 đến 1/12 nhập công thức =ROUNDUP(178.029, -1) thì số đó sẽ được làm tròn sang trái dấu thập phân ở hàng chục và được kết quả là 180 và tương tự bạn viết =ROUNDUP(178.029, -2) để làm tròn đến hàng trăm.

– Trong trường hợp này chữ số_số = 0:

Trong trường hợp này, hệ thống sẽ tự động làm tròn đến số nguyên gần nhất. Ví dụ bạn muốn làm tròn số 82,76 thì chỉ cần nhập công thức =TÓM TẮT (82,76, 0)kết quả sẽ cho bạn số nguyên gần nhất là 83.

LÀM TRÒN .function là hàm làm tròn xuống một số và cho ra kết quả nhỏ hơn giá trị ban đầu.Công thức của hàm ROUNDDOWN: = LÀM TRÒN(Số, số_chữ số)

Ở đó:

 • Con số là số cần làm tròn xuống.
 • Số lượng ký tự là số chữ số mà bạn muốn làm tròn. Num_digit có 3 trường hợp lớn hơn 0, bằng 0 và nhỏ hơn 0.

– Trong trường hợp này số_chữ số > 0:

Trong trường hợp này, số sẽ được làm tròn đến số thập phân được chỉ định. Nếu bạn muốn làm tròn 12,457 thành số thập phân, bạn chỉ cần nhập công thức = LÀM TRÒN(12,457, 1) và nhấn Enter hoặc để làm tròn xuống 2 chữ số thập phân mà bạn nhập = LÀM TRÒN(12,457, 2).

– Trong trường hợp này số_của_chữ_số <>:

Nếu muốn làm tròn số 986,255 thành số thập phân, hãy nhập công thức = VÒNG (986,255 .)– Đầu tiên) và nhấn Enter, kết quả sẽ là 980 hoặc gõ = VÒNG (986,255 .),-2) làm tròn đến 2 chữ số thập phân thì được kết quả là 900.

Tham Khảo Thêm:  Cách chỉnh tự động đổi màn hình khóa theo thời gian trên iOS 16 cực thú vị cho bạn - Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ

– Trong trường hợp này chữ số_số = 0:

Trong trường hợp này, hệ thống sẽ tự động làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Ví dụ muốn làm tròn số 278,564 bạn chỉ cần nhập công thức = LÀM TRÒN(278,564, 0)kết quả sẽ cho bạn số nguyên gần nhất là 278.

MROUND .function dùng để làm tròn đến bội số của một số khác. Công thức cho hàm MROUND: =VÒNG(Số, số_chữ số)

Ở đó:

 • Con số là số cần làm tròn xuống.
 • Số lượng ký tự là đối số, có thể lớn hơn 0 hoặc nhỏ hơn 0.

Ví dụ muốn làm tròn 12,3 thành số có kết quả là bội số của 3, bạn nhập =MROUND(12.2,3)hệ thống sẽ làm tròn đến giá trị gần nhất của số cần làm tròn và kết quả là 12.

Tương tự, trường hợp Num_digits nhỏ hơn 0, để làm tròn số 87,65, kết quả trả về là bội số của -4 bạn nhập =MROUND(-87,65,-4), sẽ dẫn đến -88.

Lưu ý rằng Số và Num_digits phải cùng âm hoặc cùng dươngnếu 2 giá trị này khác dấu thì hệ thống sẽ hiển thị lỗi #NUM.

Làm tròn số bằng hàm MROUND

TRẦN .chức năng SÀN .function Ngoài ra còn có hàm làm tròn một số thành bội số của một số khác chẳng hạn như hàm MROUND. Tuy nhiên, hàm CEILING làm tròn các số từ 0 và hàm FLOOR trả về 0. Công thức trần: =CEILING (Số lượng, tầm quan trọng)

Công thức hàm FLOOR: =FLOOR (Số lượng, tầm quan trọng)

Ở đó:

 • Con số là số cần làm tròn.
 • Ý NGHĨA là số được làm tròn thành bội số của nó.

Ví dụ: nếu bạn muốn làm tròn số 124,573 thành bội số của 0,5, hãy nhập =TRẦN (124,573, 0,5) sẽ được làm tròn thành 125. Nếu không, hãy nhập =SÀN (124,573, 0,5) để làm tròn xuống 124,5 số 0 gần nhất.

chức năng CŨNG sẽ làm tròn số thành số nguyên chẵn và chức năng lẻ làm tròn đến số nguyên lẻ nhất. Cả hai hàm đều làm tròn giá trị lớn hơn giá trị ban đầu. Công thức cho hàm EVEN: =EVE (Số)

Tham Khảo Thêm:  Cách copy nội dung trong file PDF bị khóa - Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ

Công thức hàm ODD: = LẺ (số)Ở đó: Con số là số cần làm tròn.

Ví dụ muốn làm tròn số 24,76 thành số nguyên chẵn thì nhập = CŨNG (24,76) kết quả sẽ là 26 và sử dụng công thức =ỔI (24,76) để làm tròn đến số nguyên lẻ nhất, kết quả là 25.

Hay nhin nhiêu hơn: Cách dùng hàm EVEN trong Excel làm tròn về số chẵn gần nhất

hàm INT có chức năng làm tròn bất kỳ số nào thành số nguyên. Công thức hàm INT: =INT(số) Ở đó: Con số là số cần làm tròn.

Ví dụ bạn muốn làm tròn 98,64 thành số nguyên thì nhập công thức =INT(98,64)hệ thống sẽ làm tròn thành 98 hoặc =INT(-105,99) để làm tròn -105,99 thành số -106.

hàm TRUNC được sử dụng để cắt bớt và giữ lại các chữ số sau dấu thập phân hoặc dấu phẩy.

Công thức hàm TRUNC: =TRUNC(Số, [Num_digits])

Ở đó:

 • Con số là số cần làm tròn.
 • Số lượng ký tự là số chữ số bạn muốn giữ dưới dạng số nguyên, có thể lớn hơn 0, bằng 0 và nhỏ hơn 0.

– Trong trường hợp này số_của_chữ_số > 0, nếu bạn muốn làm tròn 78,549 thành 2 chữ số mà bạn muốn giữ lại sau dấu thập phân, hãy nhập =TRUNK(78.549.2) kết quả sẽ là 78,54.

– Trong trường hợp này Số_của_chữ_số <>hàm TRUNC sẽ làm tròn số bên trái thành bội số của 10, ví dụ bạn muốn làm tròn số 78,549 với Num_digits là -1, sau đó nhập =TRUNC(78,549,-1) sẽ có kết quả là 70.

– Và khi Số_của_chữ_số = 0 hoặc không nhập Num_digits, hàm TRUNC sẽ loại bỏ tất cả các số thập phân ở bên phải của dấu chấm. Ví dụ, bạn nhập =TRUNC(290,821.0) HOẶC =TRUNC(290.821 .)) Kết quả sẽ là 290.

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn các hàm làm tròn số trong Excel, hi vọng những thông tin này hữu ích với bạn. Cảm ơn đã xem bài viết.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Tổng hợp 7 hàm làm tròn số trong Excel chi tiết nhất – Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ . Đừng quên truy cập Chaolua TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *