Chuyên mục: Thông tin xuất nhập khẩu

Các phí local charge thường gặp với hàng nhập, xuất, air

Trong hoạt động xuất nhập khẩu, các nhà xuất nhập khẩu phải đối diện với các khoản phí cước đường biển, ngoài ra, có một khoản phí được thu tại cảng, nơi xếp, dỡ hàng hóa – phí địa phương – local charges. Đây là khoản phí mà người gửi hàng và người nhận hàng đều phải nộp ( do hoạt động chất, xếp, dỡ hàng đều được diễn ra ở 2 cảng ở cảng gửi hàng – cảng nhận hàng). Phí này được thu theo từng cảng tàu, hãng tàu cụ thể.

cac-loai-phi-local-charge-hang-xuat-nhap-air

Các phí local charge thường gặp với hàng nhập, xuất, air