4 cách làm tròn số bằng hàm Round trên Excel đơn giản, dễ làm – Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ

Nếu bạn thường xuyên tính toán các con số trong Excel và gặp trường hợp kết quả là số thập phân với các số lẻ sau dấu phẩy hoặc dấu chấm. Đừng lo lắng, hãy theo dõi bài viết để biết 4 cách làm tròn số bằng hàm Round trong Excel đơn giản và dễ làm.

Công thức hàm tròn = ROUND(Số, N)

Ở đó:

 • Số là làm tròn số.
 • N là lý lẽ, Để trở thành giá trị quá khứ hiện tại đối với tham số khi hàm được gọi, nó có thể âm hoặc dương.
N = 0làm tròn trong số nguyên gần nhất
N < 0làm tròn trong vị trí thập phân được chỉ định
N > 0làm tròn trong bên trái dấu thập phân
 • Phần được làm tròn (số lượng tối đa xem xét làm tròn) nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống.
 • Phần được làm tròn (số lượng tối đa xem xét làm tròn) lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn số.

Mở tệp excel, nhập hàm tròn trong ô bạn muốn với cú pháp = ROUND(Số, N).

 • liệu N = 0 sau đó chúng tôi sẽ làm tròn lên số nguyên gần nhất.
 • liệu N > 0 sau đó số sẽ được làm tròn thành chữ số thập phân xác định. Nếu N = 1 được 1 số lẻ, n = 2 được 2 số lẻ, v.v.
 • liệu N < 0 sau đó số sẽ được làm tròn thành bên trái dấu thập phân. Nếu N = -1 thì làm tròn đến hàng chục, N = -2 làm tròn đến hàng trăm và N = -3 đến hàng nghìn…

chức năng tóm tắt nó sẽ cho kết quả làm tròn lớn hơn giá trị ban đầu và giá trị lớn hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng chức năng.

Công thức hàm tính tổng =ROUNDUP(số,số_chữ_số)

Ở đó:

 • Số là làm tròn số.
 • số_số Để trở thành lý lẽ có thể âm hoặc dương.
 • liệu số_số = 0 sau đó chúng tôi sẽ làm tròn lên số nguyên gần nhất.
 • liệu số_số > 0 sau đó số sẽ được làm tròn thành chữ số thập phân xác định. liệu số_số = 1 lấy một số lẻ, số_số=2 được 2 số lẻ,…
 • liệu số_số < 0 sau đó số sẽ được làm tròn thành bên trái dấu thập phân. liệu số_số = -1 rồi làm tròn thành 10, số_số = -2 làm tròn thành trăm lẻ số_số = -3 lên đến hàng nghìn…

Mở tệp excel, nhập chức năng tóm tắt trong ô bạn muốn với cú pháp =ROUNDUP(Số,số_chữ_số).

 • liệu số_số = 0 sau đó chúng tôi sẽ làm tròn lên số nguyên gần nhất.
 • liệu số_số > 0 sau đó số sẽ được làm tròn thành chữ số thập phân xác định. liệu số_số = 1 lấy một số lẻ, số_số=2 được 2 số lẻ,…
 • liệu số_số < 0 sau đó số sẽ được làm tròn thành bên trái dấu thập phân. liệu số_số = -1 rồi làm tròn thành 10, số_số = -2 làm tròn thành trăm lẻ số_số = -3 lên đến hàng nghìn…

chức năng tóm tắt nó sẽ cho kết quả làm tròn xuống từ giá trị ban đầu và giá trị nhỏ hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng chức năng.

Công thức hàm tính tổng =ROUNDDOWN(số,số_chữ_số)

Ở đó:

 • Số là làm tròn số.
 • số_số Để trở thành lý lẽ có thể âm hoặc dương.
 • liệu số_số = 0 sau đó chúng tôi sẽ làm tròn lên số nguyên gần nhất.
 • liệu số_số > 0 sau đó số sẽ được làm tròn thành chữ số thập phân xác định. liệu số_số = 1 lấy một số lẻ, số_số=2 được 2 số lẻ,…
 • liệu số_số < 0 sau đó số sẽ được làm tròn thành bên trái dấu thập phân. liệu số_số = -1 rồi làm tròn thành 10, số_số = -2 làm tròn thành trăm lẻ số_số = -3 lên đến hàng nghìn…

Mở tệp excel, nhập chức năng tóm tắt trong ô bạn muốn với cú pháp =ROUNDDOWN(Số,số_chữ_số).

 • liệu số_số = 0 sau đó chúng tôi sẽ làm tròn lên số nguyên gần nhất.
 • liệu số_số > 0 sau đó số sẽ được làm tròn thành chữ số thập phân xác định. liệu số_số = 1 lấy một số lẻ, số_số=2 được 2 số lẻ,…
 • liệu số_số < 0 sau đó số sẽ được làm tròn thành bên trái dấu thập phân. liệu số_số = -1 rồi làm tròn thành 10, số_số = -2 làm tròn thành trăm lẻ số_số = -3 lên đến hàng nghìn…

Hàm MRound sẽ được làm tròn thành nhiều của một số khác.

Công thức hàm tính tổng =MROUND(số,số_chữ_số)

Ở đó:

 • Con sốr là làm tròn số.
 • số_số Để trở thành lý lẽ có thể âm hoặc dương.

Khi Con sốsố_số Nếu khác dấu hàm sẽ báo lỗi #NUM. liệu Con sốsố_số cùng dấu thì kết quả là cùng số.

Mở tệp excel, nhập Hàm MRound trong ô bạn muốn với cú pháp =MROUND(số,số_chữ_số)

 • liệu số_số = 2 sau đó chúng tôi sẽ làm tròn lên giá trị gần nhất của số cần làm tròn là bội của 2.

Việc làm tròn số tiền trong công tác kế toán nội bộ như doanh thu, quỹ, công nợ… có thể được làm tròn theo quy định của doanh nghiệp.

Việc làm tròn này phải đúng quy định của nhà nước và đảm bảo nguyên tắc làm tròn đúng (thường làm tròn về 0 để tránh số thập phân) nhưng tổng số tiền phải khớp với phiếu giảm giá (Đối với hóa đơn GTGT, số tiền trước thuế + thuế phải bằng tổng số tiền phải nộp. Nếu phần này làm tròn lên/giảm xuống thì phần còn lại phải làm tròn lên để thanh toán. đảm bảo nguyên tắc bù trừ.

Sau đây là 4 cách làm tròn số bằng hàm tròn trên Excel đơn giản, dễ làm giúp bạn tính toán chính xác số liệu, hỗ trợ xây dựng bảng lương chuẩn theo quy định của nhà nước. Tôi hy vọng bài viết hữu ích. Cảm ơn đã xem bài viết.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết 4 cách làm tròn số bằng hàm Round trên Excel đơn giản, dễ làm – Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ . Đừng quên truy cập Chaolua TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *